TRC3 Bölgesi Üniversiteleri İş Birliği Protokolü İmzaladı

TRC3 Bölgesi Üniversiteleri: Siirt Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi; yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak maksadı ile protokol imzaladı.


Bu protokolle TRC3 Bölgesi Üniversiteleri yürüttükleri, “bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme”, “bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler”, “kütüphane”, laboratuvar”, “öğrenci konseyleri, öğrenci kulüpleri ve toplulukları”, “ön lisans, lisans ve lisansüstü program anlaşmaları”, “Teknokent”, “proje hazırlama” ve “üye üniversitelerin ihtisası” vb. gibi alanlarda yapılacak olan çalışmalar iş birliği içerisinde gerçekleştirecek.


Güneydoğu Anadolu Bölgesinin TRC3 Bölge birimi içerisinde yer alan ve Dicle Kalkınma Ajansıyla İş birliği protokolüne dâhil üniversiteler, Dicle Kalkınma Ajansıyla iş birliği içinde bulunarak ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak için hazırlanan protokol Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat ŞINDAK, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris DEMİR, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR’ın katılımıyla imzalandı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
19 Ocak 2022