KAPUM tarafından "Üniversite Personeline Yönelik Kariyer Danışmanlığı Eğitimi" Verildi.

Üniversitemizin Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi(KAPUM) “TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek” başlıklı; mesleki becerilerin arttırılması ile genç istihdamın desteklenmesi amacıyla tasarlanan AB projesi kapsamında “Üniversite Personeline Yönelik Kariyer Danışmanlığı Eğitimi” düzenledi.

 

Üniversitemiz öğretim elemanlarına  yönelik 08-09 Nisan ve 31 Mayıs-01 Haziran 2021 tarihlerinde 4 gün süreyle gerçekleştirilen eğitimlerin ilk gününde kariyer rehberliği ve danışmanlığının temelini oluşturan kavramlar ve konseptler hakkında bilgi veren eğitmenler; Kariyer rehberliği konusunda kişi merkezli ve psikodinamik yaklaşımlar, sistem teorisi, bilişsel davranış danışmanlığı ve çağdaş anlatı kariyer danışmanlığı dâhil olmak üzere danışmanlık psikolojisine dayanan farklı teorik yaklaşımları dile getirdi.

 

Günün sonunda Uluslararası Standart Meslekler sınıflandırmasının (ISCO-08) yapısı, başlıca meslek grupları ve beceri düzeylerinin yanı sıra Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED) eğitim kategorileri temelinde mesleki ilgi alanları tanımlayan eğitmenler; İkinci gün, kişisel özellikler ve temel beceriler olmak üzere; danışmanın yetkinlikleri hakkında bilgi verecek, başlıca danışmanlık araçlarının nasıl kullanıldığını açıklayıp Kariyer rehberliğinde kullanılan tanılama türleri ve bireylerin özelliklerinin sınıflandırılması için kullanılan modeller, etkilerin nedenleri, seçilen faktörlerin önemi ve gelişim odaklı değerlendirmenin aşamalarına değindi.

 

Kariyer yönlendirmesi sürecinde “iletişim” in anlatıldığı üçüncü gün; Etkili iletişim süreci ve etkili iletişimin bileşenleri başlığı altında kariyer rehberliği ve danışmanlığında etkili iletişimin aşamaları anlatıldı. Kariyer rehberliği sırasında yararlı olan önemli araçlar olarak; anlamayı destekleyen ve iletişim engellerinden kaçınmaya yardımcı olan ifade örnekleri paylaşıldı.

Diyalojik danışmanlık modelinde yeterlilik ve sosyal becerilerin geliştirilmesi için seçilen temel kariyer rehberliği formları ve teknikleri ile ilgisiz ya da dirençli danışanlarla çalışma yöntemlerinin anlatıldığı dördüncü günün sonunda eğitim programının katılanlara sertifikaları takdim edilip program sonlandırıldı.

MUZAFFER SARI (0484) 223-1224 / 3535
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
3 Haziran 2021