TÜBİTAK 2237-B Fen ve Mühendislik alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

AMAÇ :

Fen ve Mühendislik bilimlerine yönelik katılımcılar ile yakın bilimlerden araştırmacılar öncelikli olmak üzere, uygulamalı alanlarda ve yakın disiplinlerde çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin, proje hazırlama ve uygulama konusunda, temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmacıların, TÜBİTAK programlarına yönelik olarak; proje hazırlamaya ilgilerini artırmak, öz güvenlerini güçlendirmek, araştırma becerilerini geliştirmek ve yeni çalışma konusu belirleyebilme teknikleri ile takım çalışmalarına ilişkin beceri kazandırmak hedeflenmektedir. Ayrıca, proje yazarken nelere dikkat edilmesi konuları detaylıca tartışılacaktır.

KAPSAM :

Üç gün olarak planlanan etkinlik kapsamında, teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Etkinliğin sabah oturumlarında teorik seminerler daha ağırlıklı olacaktır. Teorik seminerlerde de kavramayı artırıcı uygulamalara yer verilecektir. Oturumların çoğunda paralel olarak gruplar halinde ve tamamen uygulamalı; atölye çalışmaları, proje geliştirme ve grup dinamiği etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Katılımcıların teorik bilgiler ışığında, eğitmenlerin rehberlik ve denetiminde örnek proje teklifi hazırlamaları sağlanacaktır. Böylece proje teklifi hazırlığında kullanabilecekleri teknik ve becerilerin kazandırılması sağlanacaktır. Bunun yanı sıra etkinlikte elde ettikleri kazanımları kullanarak kişisel proje önerilerini oluşturmaları istenecektir. Araştırmacılar, çalışma konularına yönelik proje önerilerini tasarlarken, dikkat etmeleri gereken hususları ve aşamaları irdeleyebilecekler; bilgi ve birikimlerini pekiştirerek artırabileceklerdir. Araştırmacılar kendilerini ifade etme, proje sunma, yönetme ve bütçelendirme konusunda becerilerini geliştirebilecek aktivitelerde etkin rol üstlenebilecek ve aktif olarak katılacaklardır. Disiplinlerarası bir ortamda deneyim paylaşımına da zemin oluşturulacaktır. Kontenjan nispetinde farklı alanlardan da araştırmacılar kabul edilebilecektir.

TÜBİTAK-ARDEB destekli bir projede henüz proje yürütücülüğü deneyimi yaşamamış çok sayıda araştırmacı bulunmaktadır. Gerçekleştirilecek eğitim etkinliği sonucunda; katılımcılara ve bunlar aracılığıyla üniversitelerde görev yapan akademisyenlere, proje hazırlanmasında bilimsel anlamda bir yol gösterme misyonu yerine getirilmiş olacaktır. Böylece ülkemizin, bilimsel araştırma faaliyetleri bakımından, daha iyi düzeye ulaştırılmasına yönelik çalışmalara katkı verilecektir. Eğitim etkinliği ile Ar-Ge projesi hazırlama kültürünün yaygınlaştırılmasına, araştırmacıların TÜBİTAK projelerinde yürütücülük yapmaya özendirilmesine ve proje yazımında hataların minimuma indirilmesine de destek verilmiş olacaktır.

KATILIM :

Katılımcılarda, Herhangi bir kurumda çalışan araştırmacı veya tezinin son aşamasındaki bir doktora öğrencisi olmak; Eğitim etkinliğine bir proje önerisi/fikri ile katılıyor olmak; Tercihen, sunduğu TÜBİTAK 1002, 1001, 3001 veya 35001 Programları kapsamında sunduğu Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olmak; Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak ve İntihalden ceza almamış olmak kriterleri aranır.

Programa katılmadan önce katılmak isteyenlerin başvurusunun kabul edilmiş olması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen araştırmacılara koordinatör tarafından “Kabul Mektubu” e-posta yolu ile gönderilir. Eğitim seminerlerine ilişkin notlar ve katılım sertifikası program esnasında ve sonunda katılımcılara sunulmaktadır. TÜBİTAK ve Koordinatörlük gerektiğinde makul prosedürler çerçevesinde; eğitim mekânını, zamanını ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları gerekmektedir.

Projede görev alan bütün iştirakçiler (koordinatör/yürütücü, eğitmen ve yararlanıcılar) TÜBİTAK tarafından öngörülen yükümlülükleri kabul ederler. Katılımcılar bütün eğitim programlarına, eğitim dışı sosyal ve kültürel etkinliklere katılmakla yükümlüdürler.

Katılımcıların yol ve konaklama masrafları proje bütçesinden desteklenecektir. Ödemeler TÜBİTAK tarafından tanımlanan ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

EĞİTİM ETKİNLİĞİ EKİBİ

Koordinatör

Prof. Dr. Murat ERMAN(Siirt Üniversitesi)

Eğitmenler

Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA (BOZOK Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamdi TEMEL (Dicle Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer ŞAHİN (Siirt Üniversitesi)

Prof. Dr. Sefa TARHAN (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Rahmi ÜNAL (Gazi Üniversitesi)EĞİTİM TAKVİMİ

TARİH

EĞİTİM KONUSU

SAAT

29 Haziran 2021
Salı

Siirt’e Varış ve Konaklama yerlerine yerleşme

10:00-24:00

30 Haziran 2021
Çarşamba

SABAH: Temel Kavramlar ve Araştırma Konusunun Seçimi
ÖĞLEN: Projenin Bileşenleri
AKŞAM: Grup Dinamiği Uygulamaları

08:30-12:00
13:30-17:00
17:30-19:30

01 Temmuz 2021
Perşembe

SABAH: Literatür Taraması
ÖĞLEN: Araştırmanın Planlanması
AKŞAM: Grup Dinamiği Uygulamaları

08:30-12:00
13:30-17:00
17:30-19:30

02 Temmuz 2021 Cuma

SABAH: Bulguların Analizi
ÖĞLEN: Sonuçların Değerlendirilmesi
AKŞAM: Grup Dinamiği Uygulamaları

AKŞAM: Genel Değerlendirme ve Sertifika Dağıtımı,

08:30-12:00
13:30-17:00
17:30-19:00

19:30-21:00

03 Temmuz 2021
Cumartesi

Ayrılış

09:00-12:00

 

Doç.Dr FATİH ÇIĞ (0484) 212-1111 / 2805
Kurtalan Meslek Yüksekokulu
8 Haziran 2021