Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022-2023 Bahar Yarıyılı Lisansüstü YEDEK Başvuru Sonuçları

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022-2023 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Sonuçları Ektedir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ

24 Ocak 2023-13:00, 26 Ocak 2023-Saat:17.00

DERS KAYIT HAFTASI

06 Şubat 2023-10 Şubat 2023DOKTORA KESİN KAYITLARINDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Formu (online sistemde kayıt olunan form)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                                             

3) Lisans diploması aslı veya onaylı sureti

4) Lisans transkripti aslı veya onaylı sureti

5) ALES sonuç belgesi (geçerliliği 5 yıldır.)

6) Yabancı Dil Belgesi  

7) Yüksek Lisans diploması aslı veya onaylı sureti

8) Yüksek Lisans transkripti aslı veya onaylı sureti

9) 2 adet fotoğraf

 

YÜKSEK LİSANS KESİN KAYITLARINDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Formu (online sistemde kayıt olunan form)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                                             

3) Lisans diploması aslı veya onaylı sureti

4) Lisans transkripti aslı veya onaylı sureti

5) ALES sonuç belgesi (geçerliliği 5 yıldır.)

6) 2 adet fotoğraf

7) Formasyon Belgesi (Eğitim Programları ve Öğretim İçin)

 

Not 1- II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Öğrenim ücreti 9.000 TL olup iki taksit halinde (Birinci taksit ücreti 4.500 TL, ikinci taksit 4.500 TL) şeklinde tahsil edilecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti 4.500 TL'dir. Kayıt esnasında internet bankacılığı üzerinden ücretler tahsil edilmektedir. 

Not 2- II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim ücreti 6.000 TL olup iki taksit halinde (Birinci taksit ücreti 3.000 TL, ikinci taksit 3.000 TL) şeklinde tahsil edilecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti 3.000 TL''dir. Kayıt esnasında internet bankacılığı üzerinden ücretler tahsil edilmektedir. 

DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

·    ALES GEÇERLİLİK SÜRESİ: ALES sınavı geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

·  Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilen “Yeni Kayıt” tarihlerinde http://obs.siirt.edu.tr/ adresinden giriş yaparak ders kayıt işlemlerini yapacaklardır.

·        Alan dışından başvuru yaparak kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bir yıldan fazla olmamak üzere ilgili Anabilim Dalı Kurulunun görüşü alınarak bilimsel hazırlığa tabi tutulacaklardır.   ·       Lisansüstü öğrenci alımlarında yedek kontenjan listesi, kontenjanların dolup dolmamasına bakılmaksızın sadece bir defaya mahsus ilan edilecektir.

 ·        Mevzuat hükümleri gereğince "Tezli yüksek lisans programlarında birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." Aynı anda bir tezli ve bir tezsiz yüksek lisans programlara başvuru yapabilir. Bu şekilde kesin kayıt sırasında tezli yüksek lisans ve doktora kaydı bulunan öğrencilerin kayıtları yapılmaz. 

·        Kesin kayıt için adayların şahsen veya noter vekâletiyle başvurmaları gerekmektedir. e-Devlet üzerinden temin edilen belgeler geçerlidir.  

·        Kesin kayıt için gelen adayların belge asıllarını veya noter onaylı örneklerini getirmeleri gerekmektedir. Aslı gibidir şeklinde getirilen belgeler işleme alınmayacaktır. Belge asılları Enstitümüzce görüldükten sonra fotokopilerini ibraz edenlerin belgeleri aslı gibidir şeklinde tarafımızca onaylanacaktır. Ayrıca Enstitümüzce fotokopi hizmeti verilmemektedir.

·   Enstitümüz lisansüstü programlarına kayıt yaptıran şehitlerin eş ve çocuklarından, malul ve muharip gazilerin kendileri ile eş ve çocukları öğrenim ücretinden muaf tutulmuşlardır. Engelli öğrencilere ise öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden engellik oranı kadar indirim yapılmaktadır.

·       Anlaşmalı sendikalarla yapılan protokol gereği öğrenim ücreti ikinci dönemden itibaren indirimler uygulanacaktır. 

NEJDET ŞAHİN (0484) 212-1111 / 3453
Sosyal Bilimler Enstitüsü
24 Ocak 2023