İlahiyat Fakültesi Çarşamba Seminerleri (Makâsidüş- Şeriâ ve Maslahat Düşüncesi)

İlahiyat Fakültesi Çarşamba Seminerleri Dizisinin bu haftaki konuğu Temel İslam Bilimleri Bölümü hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Macit Sevgili olacak. Dr. Öğr. Üyesi Esat Özcan'ın moderatörlüğünde "Makâsidü'ş- Şeriâ ve Maslahat Düşüncesi"nin konuşulacağı program, 05.05.2021 Çarşamba saat 21:00'de Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi yapılacaktır. Programa katılmak için TIKLAYINIZ 

Alternatif Bağlantı İçin toplantı Linki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a811250712a404644a303fe57d2c51384%40thread.tacv2/1620034330024?context=%7b%22Tid%22%3a%22a3a6c9f6-9e57-42d3-ab6a-4510a763ea8e%22%2c%22Oid%22%3a%22a0c70625-3604-47cb-9dc4-6c9ce1037697%22%7d

Dr. Öğr. Üyesi AHMET AKTAŞ (0484) 212-1111 / 2953
İlahiyat Fakültesi
4 Mayıs 2021