Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin, modelleme, işbirlikli ve oyun tabanlı öğrenmeye dayalı geometri etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Şehri Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 471-480. Makale için Tıklayın
 2. ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). Görsel matematik okuryazarlığı algı ölçeğinin geliştirilmesi ve ilgili okuryazarlık algısının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Şehri Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 88-89. Makale için Tıklayın
 3. ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). Modelleme, işbirlikli ve oyun tabanlı öğrenme etkinliklerinin ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin geometri başarısına etkisi. Şehri Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 89-90. Makale için Tıklayın
 4. İLHAN AZİZ, AKIN MUHAMMET FAYSAL, ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). Matematik öğretmen adaylarının bağlam temelli olan ve olmayan problemlere ilişkin başarı düzeylerinin incelenmesi. 3rd International Scientific Research Congress onHumanities and Social Sciences (IBAD – 2018), 69-69. Makale için Tıklayın
 5. ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). Matematik öğretmen adaylarında sigara içme alışkanlıklarının kümelenme eğilimleri ve bu kümelerin matematik başarısını yordama gücü. 3rd International Scientific Research Congress on Humanitiesand Social Sciences (IBAD-2018), 67-67. Makale için Tıklayın
 6. İLHAN AZİZ, ÇELİK HALİL COŞKUN, KARAYAMA SAFFET (2018). Matematik öğretmen adaylarının STEM eğitimi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES – 2018), 264-264. Makale için Tıklayın
 7. ÇELİK HALİL COŞKUN, İLHAN AZİZ (2018). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Sembolik Matematik Dil Okuryazarlığı Ölçeğinin Geliştirilmesi. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES – 2018), 231-231. Makale için Tıklayın
 8. İLHAN AZİZ, ÇELİK HALİL COŞKUN, KARAYAMA SAFFET (2018). FeTeMM uygulamalarının, öğretmen adaylarının farkındalık düzeylerine etkisi ve farkındalık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES-2018). Makale için Tıklayın
 9. ÇELİK HALİL COŞKUN,İLHAN AZİZ (2018). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Etkinliklerinin ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının STEM Tutumlarına Etkisi. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES-2018), 263-263. Makale için Tıklayın
 10. ÇELİK HALİL COŞKUN, AKIN MUHAMMED FAYSAL, İLHAN AZİZ (2017). Teaching identities of (axb)n with Jo Niemeyer Modeling (Naef Modulan Toy) according to visual design principles and electives. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), October 2017.  Makale için Tıklayın
 11. İLHAN AZİZ, ÇELİK HALİL COŞKUN, ERTAŞ HAYDAR (2017). The effectiveness of CAD programming education based on project based learning: An investigation of student views in this knowledge. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), October 2017. Makale için Tıklayın
 12. AKIN MUHAMMED FAYSAL,İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN (2017). The investigation of (ax+b)n identity through Join Niemeyer Modeling (Naef Modulan Toy) according to iews of students. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), October 2017. Makale için Tıklayın
 13. KIZILTOPRAK MEHMET,ÇELİK HALİL COŞKUN (2017). Examination of visual math literacy selfefficacy perceptions of middle school students in terms of various variables. International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2017), Harran University. Makale için Tıklayın
 14. CEZLAN ARZU, ÇELİK HALİL COŞKUN (2017). Analysis of attitudes about mobile learning of prospective teacher of mathematics in terms of various variables. International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2017), Harran University. Makale için Tıklayın
 15. İLHAN AZİZ, ÇELİK HALİL COŞKUN (2017). Visual math literacy in the lower dimensions what is the strength to the procedure of its success of geometry?. International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2017), Harran University. Makale için Tıklayın
 16. İLHAN AZİZ, ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT, ÇELİK HALİL COŞKUN (2016). The effects of using geometric figures in modelling identities in the form of ax b n on the success and opinions of students of vocational schools of higher education. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), 74-88. Makale için Tıklayın
 17. İLHAN AZİZ, ÇELİK HALİL COŞKUN, POÇAN SERDAL (2016). Math and visual mathematical literacy: A compilation study. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC 2016), 20-34. Makale için Tıklayın
 18. İLHAN AZİZ, ÇELİK HALİL COŞKUN, ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2016). Geometric visualization of binomial expansions of algebraic expressions in the form of (ax+b)n. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), 60-73. Makale için Tıklayın
 19. ÇELİK HALİL COŞKUN, İLHAN AZİZ, ÇELİK EYLEM, İLHAN GÜLAY (2016). The effect of a blended learning method on academic success and problem solving skills. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC 2016), 35-43. Makale için Tıklayın
 20. ASLAN ALPER, İLHAN AZİZ, ÇELİK HALİL COŞKUN, ÖMÜR ESRA HAFİZA (2016). The investigation of university students epistemological belief subdimensions regarding to some variables. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016, 843-856. Makale için Tıklayın
 21. ÇELİK HALİL COŞKUN,İLHAN AZİZ,KARAYAMA SAFFET (2016). Tendency of studies in mathematics literacy field: A content analysis study. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016, 829-841. Makale için Tıklayın
 22. ÇELİK HALİL COŞKUN, İLHAN AZİZ (2016). Problem solving skills in mathematics attitude scale Development study. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016). Makale için Tıklayın
 23. ÇELİK HALİL COŞKUN, İLHAN AZİZ, POÇAN SERDAL (2016). The effect of constructivist learning approach in mathematics assessment field to academic achievement and academic self perception. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), 44-59. Makale için Tıklayın
 24. ÇELİK HALİL COŞKUN, İLHAN AZİZ, ASLAN ALPER (2015). Investigation of attitude towards scientific research of university students. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2015), 575-583. Makale için Tıklayın
 25. ÇELİK HALİL COŞKUN (2014). Statistical attitude scale: Development reliability and validity study. International Conference on Education Leadership in the Light of Science, 87-88. Makale için Tıklayın
 26. ÇELİK HALİL COŞKUN, GÜNDÜZ SAMET (2014). Investigation of the learning styles of elementary school mathematics teacher candidates in terms of their attitudes towards mathematics and academic achievement. International Conference on Education Leadership in the Light of Science, 72-73. Makale için Tıklayın
 27. KAHYAOĞLU MUSTAFA, ÇELİK HALİL COŞKUN (2011). Examining the attitudes towards internet use of secondary and high school students according to different variables. 5th International Computer ve Instructional Technologies Symposium. Makale için Tıklayın
 28. ÇELİK HALİL COŞKUN, MERCİMEK BARIŞ (2013). Bilgisayar türü internet deneyimi ve kullanma sıklığına göre internet bağımlılık eğilimlerinin karşılaştırılması. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Makale için Tıklayın
 29. ÇELİK HALİL COŞKUN, MERCİMEK BARIŞ (2013). BÖTE bölümü öğrencilerinin internet kullanma profilleri ve internete yönelik bağımlılık eğilimleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Makale için Tıklayın
 30. ÇELİK HALİL COŞKUN, ÇEVİK MEHMET NEZİR (2010). The comparison of unemployed adults’ computer self-efficacy beliefs in terms of different variables. 4. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 344-349. Makale için Tıklayın
 31. ÇELİK HALİL COŞKUN (2010). The effectiveness of computer course on the computer attitudes, self-efficacy and success of adults. 4. International Computer and Instructional Technologies Symposium Selçuk University, 285-291. Makale için Tıklayın