Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. İLHAN AZİZ, TUTAK TAYFUN, ÇELİK HALİL COŞKUN (2019). Görsel Matematik Okuryazarlığı Alt Boyutlarının Geometri BaşarısınıYordama Gücü Nedir? Eurasian Journal of Educational Research(80), 1-24., Doi: 10.14689/ejer.2019.80.1. Makale için Tıklayın
 2. ÇELİK HALİL COŞKUN, İLHAN AZİZ, AKIN MUHAMMET FAYSAL (2018). Matematik öğretmeni adaylarının bağlam temelli olan ve olmayan problemlere ilişkin başarı düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırılması. Turkish Studies Educational Sciences, 13(27), 433-460., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14320. Makale için Tıklayın
 3. İLHAN AZİZ, ÇELİK HALİL COŞKUN, AKIN MUHAMMET FAYSAL (2017). Naef Modulan Toy Materyalinin Görsel Tasarım İlke ve ÖğelerineGöre Değerlendirilmesi ve Öğrenci Görüşleri. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Education Faculty, 1(32), 875-891., Doi: 10.14582/DUZGEF.1867 (Kontrol No: 3943252) Makale için Tıklayın
 4. İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN, ASLAN ALPER (2016). Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 141-156., Doi: 10.17679/iuefd.17218132.  2866700) Makale için Tıklayın
 5. ÇELİK HALİL COŞKUN, GÜNDÜZ SAMET (2016). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Education Faculty, 1(28), 278-278., Doi: 10.14582/DUZGEF.730. Makale için Tıklayın
 6. GÜNDÜZ SAMET, ÇELİK HALİL COŞKUN (2015). Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Education Faculty, 2(25), 156-173., Doi: 10.14582/DUZGEF.535. Makale için Tıklayın
 7. ÇELİK HALİL COŞKUN (2014). İlköğretim 7 sınıf öğrencilerinin Olasılık ve İstatistik ünitesini öğrenmeleri üzerinde bilgisayar destekli öğretimin etkisi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 45-64. Makale için Tıklayın
 8. ÇELİK HALİL COŞKUN, MEHMET NEZİR ÇEVİK (2010). İşsiz gençlerin bilgisayar öz yeterlik algılarının çesitli degiskenler açısından karşılaştırılması. Uşak Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 152-166., Doi: 10.12780/UUSBD67. Makale için Tıklayın
 9. ÇELİK HALİL COŞKUN, CEYLAN HARUN (2009). Lise öğrencilerinin matematik ve bilgisayar tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(26), 92-101. Makale için Tıklayın
 10. ÖZGEN NURETTİN, ÇELİK HALİL COŞKUN (2008). Üniversite öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının kümeleme analizi ile belirlenmesi Siirt Eğitim Fakültesi Örneği . Marmara Coğrafya Dergisi, 1(17), 67-78.
 11. ÇELİK HALİL COŞKUN, KAHYAOĞLU MUSTAFA (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586. Makale için Tıklayın
 12. ÇELİK HALİL COŞKUN, ACAR TARIK (2007). Kronik hemodiyaliz hastalarının depresyon ve anksiyete düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 12(1), 23-27. Makale için Tıklayın
 13. ÖZGEN NURETTİN, ÖZBEK RAMAZAN, ÇELİK HALİL COŞKUN (2006). Coğrafya öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 261-270. Makale için Tıklayın
 14. ÇELİK HALİL COŞKUN, BİNDAK RECEP (2005). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436. Makale için Tıklayın
 15. ÇELİK HALİL COŞKUN, BİNDAK RECEP (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38. Makale için Tıklayın
 16. ÇELİK HALİL COŞKUN, SATICI ÖMER, ÇELİK MEHMET YUSUF (2005). Sağlık personellerinde kronik sigara içme alışkanlığı olanların tutumlarına ilişkin değişkenlerin kümeleme analizi cluster analysis. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(1), 20-25., Doi: 10.5798. Makale için Tıklayın
 17. ÇELİK HALİL COŞKUN, SATICI ÖMER, ÇELİK MEMET YUSUF (2004). Kronik sigara içme alışkanlığı olan üniversite öğrencilerinin tutumlarına ilişkin değişkenlerin aşamalı kümeleme yöntemi çözümlemesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(4), 217-222. Makale için Tıklayın