Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

  1. GÜNDÜZ SAMET,ÇELİK HALİL COŞKUN (2014). Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2873127) Bildiri İçin Tıklayın
  2. ÇELİK HALİL COŞKUN,GÜNDÜZ SAMET (2014). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımını temel alan çalışmaların değerlendirilmesi Türkiye örneği. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2873129) Bildiri İçin Tıklayın
  3. ÇELİK HALİL COŞKUN,PESEN CAHİT (2008). Araştırmaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 195-210. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2976575)Bildiri İçin Tıklayın
  4. ODABAŞ AKIN,PESEN CAHİT,ÇELİK HALİL COŞKUN,EPÇAÇAN CEVDET (2007). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programının etkililiğine ilişkin görüşleri. 1.Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2976569)Bildiri İçin Tıklayın
  5. DAŞDAĞ MUTLU,ÇELİK MEMET YUSUF,SATICI ÖMER,AKKUŞ ZEKİ,ÇELİK HALİL COŞKUN (2006). Hangi tür araştırmalarda path analizi kullanılmalıdır. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2149492)Bildiri İçin Tıklayın
  6. ÖZGEN NURETTİN,ÇELİK HALİL COŞKUN (2006). Üniversite öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının kümeleme analizi ile incelenmesi. 15. TUİK Araştırmaları Sempozyumu Veri Kalitesi ve Güvenilirliliği IAS 2006 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2149719) Bildiri İçin Tıklayın
  7. KAHYAOĞLU MUSTAFA,ÇELİK HALİL COŞKUN,YANGIN SELAMİ (2006). İlköğretim fen bilgisi matematik ve sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 390-397. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2873219) Bildiri İçin Tıklayın
  8. ÇELİK HALİL COŞKUN,SATICI ÖMER,ÇELİK MEMET YUSUF (2004). Öğretmenlerden kronik sigara içme alışkanlığı olanların tutumlarına ilişkin değişkenlerin aşamalı kümeleme yöntemi çözümlemesi Hierarchical cluster analysis. VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2179335) Bildiri İçin Tıklayın
  9. ÇELİK HALİL COŞKUN,TEZ MÜJGAN (2002). Hipertansif ve sağlıklı gebe kadınlarda yaş ortalama arteryel basınç değişkenlerinin kovaryans analizi yardımıyla değerlendirilmesi. VI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Tıpta Bilgisayar Uygulamaları (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2180123) Bildiri İçin Tıklayın
  10. ÇELİK MEMET YUSUF,SATICI ÖMER,AKKUŞ ZEKİ,DAŞDAĞ MUTLU,ÇELİK HALİL COŞKUN (2000). Kümeleme çözümlemesinde başarılı kümeler elde etmenin koşulları Akademik personelin interneti kullanmasıyla ilgili bir uygulama. 5. Ulusal biyoistatistik kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2203811)Bildiri İçin Tıklayın