Projeler

  1. Geometri Derslerinde STEM Eğitiminin Akademik Başarıya, Tutuma Etkisi ve Öğrenci Görüşleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Halil Coşkun Çelik, Araştırmacı: Ali Çetin, Araştırmacı: Nilgün Onursal, 25/05/2017 – 26/12/2017 (ULUSAL)
  2. STEM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi, Matematik, Mühendislik ve 21. Yüzyıl Tutumlarına Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Ali Çetin, Araştırmacı: Halil Coşkun Çelik, 27/05/2017, 26/12/2017 (ULUSAL)
  3. Akıl ve Zeka Oyunlarının Matematik ve Fen Öğretmen Adaylarının Problem Çözme becerilerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Ali Çetin, Araştırmacı: Halil Coşkun Çelik, 06/01/2019 (ULUSAL).
  4. Bağlam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin matematik tutumuna, matematiksel düşünme düzeyine, kavramları öğrenme başarısına etkisi ve bu konudaki görüşleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Halil Coşkun Çelik, Araştırmacı: Ali Çetin, 06/01/2019 (ULUSAL)
  5. Muhteşem Üçlü: Doğa, Geometri ve Öğretim, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü: Halil Coşkun Çelik, 25/04/2018 – 02/11/2018 (ULUSAL).
  6. Ekolojik Ayak İzimizi Tanıyalım Bilim Okulu Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü: Mustafa Kahyaoğlu, Eğitmen: Halil Coşkun Çelik, 09/07/2012 – 09/07/2012 (ULUSAL).
  7. Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Hakemliği: Halil Coşkun Çelik, 22/03/2010 – 26/03/2010 (ULUSAL).
  8. Bilişim ve Gençlik Bütünleşiyor, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü: Halil Coşkun Çelik, 01/01/2010 – 30/10/2010 (ULUSAL).
  9. İlk ve Ortaögretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman: Halil Coşkun Çelik, 16/06/2008 – 16/06/2008 (ULUSAL).