Öğrenim Bilgisi


Lisans 1990/1994

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR

Yüksek Lisans 1995 / 1997

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (YL) (TEZLİ)
Tez adı: İstatistiksel uygulamalarda kovaryans analizi ve hipertansif, sağlıklı gebe kadınlarda yaş, ortalamaya artelyel basınç değişkenlerinin değerlendirilmesi (1997) Tez Danışmanı:(MÜJGAN TEZ)


Doktora 1999 / 2004DİCLE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOİSTATİSTİK (DR)
Tez adı: Çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden kümeleme yöntemi ve kronik sigara içiciler üzerine bir uygulama (2004) Tez Danışmanı:(ÖMER SATICI)