Eserler

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. İLHAN AZİZ,TUTAK TAYFUN,ÇELİK HALİL COŞKUN (2019). Görsel Matematik Okuryazarlığı Alt Boyutlarının Geometri BaşarısınıYordama Gücü Nedir?. Eurasian Journal of Educational Research(80), 1-24., Doi: 10.14689/ejer.2019.80.1 (Kontrol No: 4969857)
 2. ÇELİK HALİL COŞKUN,İLHAN AZİZ,AKIN MUHAMMET FAYSAL (2018). Matematik öğretmeni adaylarının bağlam temelli olan ve olmayan problemlere ilişkin başarı düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırılması. Turkish Studies Educational Sciences, 13(27), 433-460., Doi: 10.7827/TurkishStudies.14320 (Kontrol No: 4427371)
 3. İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN,AKIN MUHAMMET FAYSAL (2017). Naef Modulan Toy Materyalinin Görsel Tasarım İlke ve ÖğelerineGöre Değerlendirilmesi ve Öğrenci Görüşleri. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Education Faculty, 1(32), 875-891., Doi: 10.14582/DUZGEF.1867 (Kontrol No: 3943252)
 4. İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN,ASLAN ALPER (2016). Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 141-156., Doi: 10.17679/iuefd.17218132 (Kontrol No: 2866700)
 5. ÇELİK HALİL COŞKUN,GÜNDÜZ SAMET (2016). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı veMatematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısındanİncelenmesi. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Education Faculty, 1(28), 278-278., Doi: 10.14582/DUZGEF.730 (Kontrol No: 2235940)
 6. GÜNDÜZ SAMET,ÇELİK HALİL COŞKUN (2015). Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Education Faculty, 2(25), 156-173., Doi: 10.14582/DUZGEF.535 (Kontrol No: 2180993)
 7. ÇELİK HALİL COŞKUN (2014). İlköğretim 7 sınıf öğrencilerinin Olasılık ve İstatistik ünitesini öğrenmeleri üzerinde bilgisayar destekli öğretimin etkisi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 45-64. (Kontrol No: 2181675)
 8. ÇELİK HALİL COŞKUN,MEHMET NEZİR ÇEVİK (2010). İşsiz gençlerin bilgisayar öz yeterlik algılarının çesitli degiskenler açısından karşılaştırılması. Uşak Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 152-166., Doi: 10.12780/UUSBD67 (Kontrol No: 2215153)
 9. ÇELİK HALİL COŞKUN,CEYLAN HARUN (2009). Lise öğrencilerinin matematik ve bilgisayar tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(26), 92-101. (Kontrol No: 2224578)
 10. ÖZGEN NURETTİN,ÇELİK HALİL COŞKUN (2008). Üniversite öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının kümeleme analizi ile belirlenmesi Siirt Eğitim Fakültesi Örneği . Marmara Coğrafya Dergisi, 1(17), 67-78. (Kontrol No: 2225140)
 11. ÇELİK HALİL COŞKUN,KAHYAOĞLU MUSTAFA (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586. (Kontrol No: 2225779)
 12. ÇELİK HALİL COŞKUN,ACAR TARIK (2007). Kronik hemodiyaliz hastalarının depresyon ve anksiyete düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 12(1), 23-27. (Kontrol No: 2227122)
 13. ÖZGEN NURETTİN,ÖZBEK RAMAZAN,ÇELİK HALİL COŞKUN (2006). Coğrafya öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin dersin hedeflerine ulaşma düzeyine etkisi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 261-270. (Kontrol No: 2227779)
 14. ÇELİK HALİL COŞKUN,BİNDAK RECEP (2005). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436. (Kontrol No: 2230984)
 15. ÇELİK HALİL COŞKUN,BİNDAK RECEP (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38. (Kontrol No: 2231294)
 16. ÇELİK HALİL COŞKUN,SATICI ÖMER,ÇELİK MEMET YUSUF (2005). Sağlık personellerinde kronik sigara içme alışkanlığı olanların tutumlarına ilişkin değişkenlerin kümeleme analizi cluster analysis. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(1), 20-25., Doi: 10.5798 (Kontrol No: 2177715)
 17. ÇELİK HALİL COŞKUN,SATICI ÖMER,ÇELİK MEMET YUSUF (2004). Kronik sigara içme alışkanlığı olan üniversite öğrencilerinin tutumlarına ilişkin değişkenlerin aşamalı kümeleme yöntemi çözümlemesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(4), 217-222. (Kontrol No: 2178276)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 1. ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin, modelleme, işbirlikli ve oyun tabanlı öğrenmeye dayalı geometri etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Şehri Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 471-480. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4344574)
 2. ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). Görsel matematik okuryazarlığı algı ölçeğinin geliştirilmesi ve ilgili okuryazarlık algısının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Şehri Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 88-89. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4344567)
 3. ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). Modelleme, işbirlikli ve oyun tabanlı öğrenme etkinliklerinin ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin geometri başarısına etkisi. Şehri Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 89-90. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4344572)
 4. İLHAN AZİZ,AKIN MUHAMMET FAYSAL,ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). Matematik öğretmen adaylarının bağlam temelli olan ve olmayan problemlere ilişkin başarı düzeylerinin incelenmesi. 3rd International Scientific Research Congress onHumanities and Social Sciences (IBAD – 2018), 69-69. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4313880)
 5. ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). Matematik öğretmen adaylarında sigara içme alışkanlıklarının kümelenme eğilimleri ve bu kümelerin matematik başarısını yordama gücü. 3rd International Scientific Research Congress on Humanitiesand Social Sciences (IBAD-2018), 67-67. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4313888)
 6. İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN,KARAYAMA SAFFET (2018). Matematik öğretmen adaylarının STEM eğitimi hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES – 2018), 264-264. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4197281)
 7. ÇELİK HALİL COŞKUN,İLHAN AZİZ (2018). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Sembolik Matematik Dil Okuryazarlığı Ölçeğinin Geliştirilmesi. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES – 2018), 231-231. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4197273)
 8. İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN,KARAYAMA SAFFET (2018). FeTeMM uygulamalarının, öğretmen adaylarının farkındalık düzeylerine etkisi ve farkındalık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES – 2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4197278)
 9. ÇELİK HALİL COŞKUN,İLHAN AZİZ (2018). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Etkinliklerinin ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının STEM Tutumlarına Etkisi. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES – 2018), 263- 263. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4197285)
 10. ÇELİK HALİL COŞKUN,AKIN MUHAMMED FAYSAL,İLHAN AZİZ (2017). Teaching identities of (axb)n with Jo Niemeyer Modeling (Naef Modulan Toy) according to visual design principles and electives. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), October 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3589307)
 11. İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN,ERTAŞ HAYDAR (2017). The effectiveness of CAD programming education based on project based learning: An investigation of student views in this knowledge. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), October 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3589352)
 12. AKIN MUHAMMED FAYSAL,İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN (2017). The investigation of (ax b)n identity through Join Niemeyer Modeling (Naef Modulan Toy) according to views of students. International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017), October 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3589348)
 13. KIZILTOPRAK MEHMET,ÇELİK HALİL COŞKUN (2017). Examination of visual math literacy selfefficacy perceptions of middle school students in terms of various variables. International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2017), Harran University (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3491808)
 14. CEZLAN ARZU,ÇELİK HALİL COŞKUN (2017). Analysis of attitudes about mobile learning of prospective teacher of mathematics in terms of various variables. International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2017), Harran University (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3491793)
 15. İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN (2017). Visual math literacy in the lower dimensions what is the strength to the procedure of its success of geometry?. International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2017), Harran University, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3491773)
 16. İLHAN AZİZ,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT,ÇELİK HALİL COŞKUN (2016). The effects of using geometric figures in modelling identities in the form of ax b n on the success and opinions of students of vocational schools of higher education. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), 74-88. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2894289)
 17. İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN,POÇAN SERDAL (2016). Math and visual mathematical literacy: A compilation study. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC 2016), 20-34. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4366325)
 18. İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN,ERBAŞ AYHAN KÜRŞAT (2016). Geometric visualization of binomial expansions of algebraic expressions in the form of ax b n. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), 60-73. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2894309)
 19. ÇELİK HALİL COŞKUN,İLHAN AZİZ,ÇELİK EYLEM,İLHAN GÜLAY (2016). The effect of a blended learning method on academic success and problem solving skills. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC 2016), 35-43. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2970085)
 20. ASLAN ALPER,İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN,ÖMÜR ESRA HAFİZA (2016). The investigation of university students epistemological belief subdimensions regarding to some variables. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016, 843-856. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2848068)
 21. ÇELİK HALİL COŞKUN,İLHAN AZİZ,KARAYAMA SAFFET (2016). Tendency of studies in mathematics literacy field: A content analysis study. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2016, 829-841. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2866701)
 22. ÇELİK HALİL COŞKUN,İLHAN AZİZ (2016). Problem solving skills in mathematics attitude scale Development study. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2614763)
 23. ÇELİK HALİL COŞKUN,İLHAN AZİZ,POÇAN SERDAL (2016). The effect of constructivist learning approach in mathematics assessment field to academic achievement and academic self perception. International Engineering, Science and Education Conference(INESEC 2016), 44-59. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2894302)
 24. ÇELİK HALİL COŞKUN,İLHAN AZİZ,ASLAN ALPER (2015). Investigation of attitude towards scientific research of university students. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2015), 575-583. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2138617)
 25. ÇELİK HALİL COŞKUN (2014). Statistical attitude scale: Development reliability and validity study. International Conference on Education Leadership in the Light of Science, 87-88. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2140689)
 26. ÇELİK HALİL COŞKUN,GÜNDÜZ SAMET (2014). Investigation of the learning styles of elementary school mathematics teacher candidates in terms of their attitudes towards mathematics and academic achievement. International Conference on Education Leadership in the Light of Science, 72-73. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2139753)
 27. KAHYAOĞLU MUSTAFA,ÇELİK HALİL COŞKUN (2011). Examining the attitudes towards internet use of secondary and high school students according to different variables. 5th International Computer ve Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2147169)
 28. ÇELİK HALİL COŞKUN,MERCİMEK BARIŞ (2013). Bilgisayar türü internet deneyimi ve kullanma sıklığına göre internet bağımlılık eğilimlerinin karşılaştırılması. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2146746)
 29. ÇELİK HALİL COŞKUN,MERCİMEK BARIŞ (2013). BÖTE bölümü öğrencilerinin internet kullanma profilleri ve internete yönelik bağımlılık eğilimleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2146472)
 30. ÇELİK HALİL COŞKUN,ÇEVİK MEHMET NEZİR (2010). The comparison of unemployed adults’ computer self-efficacy beliefs in terms of different variables. 4. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 344-349. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2148494)
 31. ÇELİK HALİL COŞKUN (2010). The effectiveness of computer course on the computer attitudes, self-efficacy and success of adults. 4. International Computer and Instructional Technologies Symposium Selçuk University, 285-291. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2147959)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 1. Temel Matematik I (2000)., COŞKUN TAYFUR,PESEN CAHİT,ÇELİK HALİL COŞKUN, Eskişehir, Editör:Tayfur, C., Pesen, C., ve Çelik, H. C., Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 148, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2120833)
 2. Temel Matematik II (2000)., TAYFUR COŞKUN,PESEN CAHİT,ÇELİK HALİL COŞKUN, Eskişehir, Editör:COŞKUN TAYFUR, CAHİT PESEN, HALİL COŞKUN ÇELİK, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 220, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2120969)

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 1. Innovative Approaches in Educational Sciences, Bölüm adı:(Development of a visual mathematics literacy scale and investigation of visual mathematics literacy perception according to various variables) (2018)., ÇELİK HALİL COŞKUN,BİNDAK RECEP,ÖZDEMİR FURKAN, Gece Akademi, Editör:Yıldız Karagöz Yeke, Tarkan Yazıcı, Onur Hayırlı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 119, ISBN:978-605-288-804-9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4590441)
 2. Bilgisayar I II Temel Bilgisayar Becerileri, Bölüm adı:(Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları) (2012)., ÇELİK HALİL COŞKUN,KUZU ABDULLAH,ÇUHADAR CEM,KIYICI MÜBİN,DABAN ŞERAFETTİN,KİPER AYDIN,TARIMER İLHAN,BAŞBOĞAOĞLU UĞUR,KARAMAN MUHAMMET KEMAL,YANARATEŞ ERKAN,DURSUN ÖZCAN ÖZGÜR,BEKTAŞ LEYLA, Pegem Akademi, Editör:Ali Güneş, Basım sayısı:6, Sayfa Sayısı 612, ISBN:978-605-4282-55-5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 51126)
 3. Bilgisayar I, Bölüm adı:(Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları) (2006)., ÇELİK HALİL COŞKUN,DABAN ŞERAFETTİN,KUZU ABDULLAH,ÇUHADAR CEM,GÜNDÜZ ŞEMSEDDİN,KIYICI MÜBİN,TARIMER İLHAN,YANARATEŞ ERKAN,ÇINAR ORHAN,BAŞBOĞAOĞLU UĞUR,KİPER AYDIN, Pegem Akademi, Editör:Ali Güneş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:9944-919-20-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 51125)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. ÇELİK HALİL COŞKUN (2019). Investigating the Visual Mathematics Literacy Self-Efficacy (VMLSE) Perceptions of Eighth Grade Students and Their Views on This Issue. International Journal of Educational Methodology, 5(1), 177-188., Doi: 10.12973/ijem.5.1.177 (Yayın No: 4850638)
 2. ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). Development of symbolic mathematics language literacy perception scale for junior high school students and analysis of literacy perceptions based on certain variables. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 1-17., Doi: 10.1080/0020739X.2018.1555724 (Yayın No: 4518190)
 3. ÇELİK HALİL COŞKUN,ERTAŞ HAYDAR,İLHAN AZİZ (2018). The Impact of Project-Based Learning on Achievement and Student Views: The Case of AutoCAD Programming Course. Journal of Education and Learning, 7(6), 67-80., Doi: 10.5539/jel.v7n6p67 (Yayın No: 4344588)
 4. ÇELİK HALİL COŞKUN,KARAYAMA SAFFET (2018). Investigating attitudes of prospective mathematics teachers towards the use of mobile learning at a higher learning ınstitution. Universal Journal of Educational Research, 6(8), 1784-1794., Doi: 10.13189/ujer.2018.060823 (Yayın No: 4335546)
 5. İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). Assessment of student achievement and views on the impact of instruction with visualization of identities in (axb)n form in mathematics. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(4), 833-878., Doi: 10.14527/pegegog.2018.031 (Yayın No: 4313893)
 6. ÇELİK HALİL COŞKUN (2018). The effects of activity based Learning on sixth grade students’ achievement and attitudes towards mathematics activities. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(5), 1963-1977., Doi: 10.29333/ejmste/85807 (Yayın No: 4380090)
 7. ÇELİK HALİL COŞKUN (2017). Mathematical modelling research in Turkey: A content analysis study. Educational Research and Reviews, 12(1), 19-27., Doi: 10.5897 (Yayın No: 2982323)
 8. ÇELİK HALİL COŞKUN,İLHAN AZİZ,GÜNDÜZ SAMET (2016). The evaluation of theses prepared on project based learning in Turkey: A content analysis study. Journal of Educational Sciences Research, 6(2), 61-74., Doi: 10.12973/jesr.2016.62.4 (Yayın No: 2894854)
 9. İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN (2016). Development of Visual Mathematics Literacy Scale for Elementary Education Mathematics Teacher Candidates. US-China Education Review, 6(7), 391- 401., Doi: 10.17265/2161-623X/2016.07.001 (Yayın No: 2866704)
 10. KARAYAMA SAFFET,ÇELİK HALİL COŞKUN (2016). A review of studies on academic success in blended learning approach in Turkey A content analysis study. Global Journal For Research Analysis, 5(1), 345-349., Doi: 10.15373/22778160 (Yayın No: 2848046)
 11. ÇELİK HALİL COŞKUN,İLHAN AZİZ (2016). Attitude scale of statistics development reliability and validity studies. International Journal of Current Research (IJCR), 8(6), 32885-32891. (Yayın No: 2841124)
 12. İLHAN AZİZ,ÇELİK HALİL COŞKUN,GEMCİOĞLU MUHARREM,ÇİFTASLAN MALİK EJDER (2016). Examination of the relationship between internet attitudes and internet addictions of 13 18 year old students: The case of Kahramanmaraş. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(2), 73-77. (Yayın No: 2706280)
 13. ÇELİK HALİL COŞKUN (2015). Effects of computer course on computer self efficacy computer attitudes and achievements of young individuals in Siirt Turkey. Educational Research and Reviews, 10(3), 249-258., Doi: 10.5897/ERR2014.2037 (Yayın No: 2232486)
 14. ÇELİK HALİL COŞKUN,GAZİOĞLU SUZAN,PESEN CAHİT (2012). Development of a scale to measure teacher candidates attitudes toward research. Journal of Educational Sciences Research, 2(2), 105-121., Doi: 10.12973 (Yayın No: 2183015)
 15. AYPAY AYŞE,ÇELİK HALİL COŞKUN,AYPAY AHMET,SEVER MUSTAFA (2012). Technology acceptance in education a study of pre service teachers in Turkey. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(4), 264-270. (Yayın No: 2208798)
 16. KAHYAOĞLU MUSTAFA,ÇELİK HALİL COŞKUN (2012). Examining the secondary and high school students attitudes towards internet use according to different variables. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), 869-876. (Yayın No: 2211023)
 17. BİNDAK RECEP,ÇELİK HALİL COŞKUN (2006). Öğretmenler için bilgisayar tutum ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 1(22), 38-47. (Yayın No: 2230295)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. GÜNDÜZ SAMET,ÇELİK HALİL COŞKUN (2014). Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2873127)
 2. ÇELİK HALİL COŞKUN,GÜNDÜZ SAMET (2014). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımını temel alan çalışmaların değerlendirilmesi Türkiye örneği. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2873129)
 3. ÇELİK HALİL COŞKUN,PESEN CAHİT (2008). Araştırmaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 195-210. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2976575)
 4. ODABAŞ AKIN,PESEN CAHİT,ÇELİK HALİL COŞKUN,EPÇAÇAN CEVDET (2007). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programının etkililiğine ilişkin görüşleri. 1.Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2976569)
 5. DAŞDAĞ MUTLU,ÇELİK MEMET YUSUF,SATICI ÖMER,AKKUŞ ZEKİ,ÇELİK HALİL COŞKUN (2006). Hangi tür araştırmalarda path analizi kullanılmalıdır. IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2149492)
 6. ÖZGEN NURETTİN,ÇELİK HALİL COŞKUN (2006). Üniversite öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının kümeleme analizi ile incelenmesi. 15. TUİK Araştırmaları Sempozyumu Veri Kalitesi ve Güvenilirliliği IAS 2006 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2149719)
 7. KAHYAOĞLU MUSTAFA,ÇELİK HALİL COŞKUN,YANGIN SELAMİ (2006). İlköğretim fen bilgisi matematik ve sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 390-397. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2873219)
 8. ÇELİK HALİL COŞKUN,SATICI ÖMER,ÇELİK MEMET YUSUF (2004). Öğretmenlerden kronik sigara içme alışkanlığı olanların tutumlarına ilişkin değişkenlerin aşamalı kümeleme yöntemi çözümlemesi Hierarchical cluster analysis. VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2179335)
 9. ÇELİK HALİL COŞKUN,TEZ MÜJGAN (2002). Hipertansif ve sağlıklı gebe kadınlarda yaş ortalama arteryel basınç değişkenlerinin kovaryans analizi yardımıyla değerlendirilmesi. VI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Tıpta Bilgisayar Uygulamaları (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2180123)
 10. ÇELİK MEMET YUSUF,SATICI ÖMER,AKKUŞ ZEKİ,DAŞDAĞ MUTLU,ÇELİK HALİL COŞKUN (2000). Kümeleme çözümlemesinde başarılı kümeler elde etmenin koşulları Akademik personelin interneti kullanmasıyla ilgili bir uygulama. 5. Ulusal biyoistatistik kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2203811)

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

 1. Ulusal, Resim Fotoğraf ve Materyal Sergisi, 21.06.2018-24.06.2018, Doğadan Geometri Yansımaları, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, (No: 228290)